Thiết kế Nhà điều hành khu công nghiệp Tân Bình

Công trình : Thiết kế Nhà điều hành khu công nghiệp Tân Bình
Mô tả công trình : Thiết kế phương án nhà điều hành khu công nghiệp
Chủ đầu tư : Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình
Thiết kế : KTS Phan Yên
Địa điểm: Bắc Tân Uyên – Bình Dương
Diện tích xây dựng : 93×121 m2 (Qui hoạch toàn khu)
Qui Mô : 2 tầng văn phòng, Tầng thượng
Màu sắc,vật liệu : Bêt tông, kính, kiến trúc hiện đại.

Thiết kế Nhà điều hành khu công nghiệp Tân Bình

Thiết kế Nhà điều hành khu công nghiệp Tân Bình

Thiết kế Nhà điều hành khu công nghiệp Tân Bình

Thiết kế Nhà điều hành khu công nghiệp Tân Bình

Thiết kế Nhà điều hành khu công nghiệp Tân Bình

Thiết kế Nhà điều hành khu công nghiệp Tân Bình