Thiết kế Cổng chào khu công nghiệp Tân Bình

Công trình : Thiết kế Cổng chào khu công nghiệp Tân Bình
Mô tả công trình : Thiết kế phương án cổng chào khu công nghiệp
Chủ đầu tư : Công ty CP Khu Công Nghiệp Tân Bình
Thiết kế : KTS Phan Yên
Địa điểm: Bắc Tân Uyên – Bình Dương
Diện tích xây dựng :
Qui Mô :
Màu sắc, vật liệu : Bêt tông cốt thép, Khung thép ốp alu.

Thiết kế Cổng chào khu công nghiệp Tân Bình

Thiết kế Cổng chào khu công nghiệp Tân Bình

Thiết kế Cổng chào khu công nghiệp Tân Bình

Thiết kế Cổng chào khu công nghiệp Tân Bình

Thiết kế Cổng chào khu công nghiệp Tân Bình