THIẾT KẾ CẢI TẠO VĂN PHÒNG LÀM VIỆC NHÀ MÁY HÓA CHẤT TÂN BÌNH

Thiết kế cải tạo văn phòng làm việc

Công trình : Thiết kế cải tạo Văn phòng làm việc nhà máy hóa chất Tân Bình
Mô tả công trình : Thiết kế phương án cải tạo mặt tiền nhà làm việc văn phòng
Chủ đầu tư : Nhà máy hóa chất Tân Bình
Thiết kế : KTS Phan Yên
Địa điểm: Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh
Diện tích xây dựng : 10×29 m2
Qui Mô : 4 tầng văn phòng
Màu sắc, vật liệu : khung thép bao che, kính, kiến trúc hiện đại.

Thiết kế cải tạo Văn phòng làm việc nhà may hóa chất Tân Bình

Thiết kế cải tạo Văn phòng làm việc nhà may hóa chất Tân Bình

Thiết kế cải tạo Văn phòng làm việc nhà may hóa chất Tân Bình