THIẾT KẾ NHÀ PHỐ ANH VÕ TRƯỜNG HUY – QUẬN 2

Công trình : Thiết kế nhà phố lệch tầng Quận 2 – TPHCM
Mô tả công trình : Thiết kế nhà phố lệch tầng 4x15m
Chủ đầu tư : Anh Võ Trường Huy
Thiết kế : KTS Phan Yên .SĐT : 0935.598.538
Địa điểm: Thành phố Kon Tum
Diện tích xây dựng : 4x15m
Qui Mô : Bán hầm – Trêt – Lầu 1,2 – Lầu thượng
Màu sắc : vàng nâu, trắng, gạch Inax

Thiết kế nhà phố Võ Trường Huy - Quận 2

Thiết kế nhà phố Võ Trường Huy - Quận 2

Thiết kế nhà phố Võ Trường Huy - Quận 2

Thiết kế nhà phố Võ Trường Huy - Quận 2

Thiết kế nhà phố Võ Trường Huy - Quận 2

Thiết kế nhà phố Võ Trường Huy - Quận 2

Thiết kế nhà phố Võ Trường Huy - Quận 2

Thiết kế nhà phố Võ Trường Huy - Quận 2

Thiết kế nhà phố Võ Trường Huy - Quận 2

Thiết kế nhà phố Võ Trường Huy - Quận 2

Thiết kế nhà phố Võ Trường Huy - Quận 2

Tham khảo thêm mẫu nhà phố lệch tầng quận 10.