Đơn giá thi công

Đơn giá thi công nhà trọn gói 2018 – APdesign

Đơn giá thi công nhà trọn gói 2018 I. BÁO GIÁ THI CÔNG NHÀ Ở A. ĐƠN GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN : Ghi chú : * Công trình nằm trong hẻm nhỏ, chợ : Cộng thêm 5% - 10% giá trị HĐ (Khảo sát cụ thế). * ... Read More »

Tư vấn kinh phí thi công nhà ở – APdesign

Apdesign tư vấn kinh phí thi công nhà ở trọn gói như sau : A - Chuẩn bị kinh phí trước khi thiết kế và thi công : Có 2 cách để tính chi phí thi công hoặc ngược lại là từ kinh phí tính ra diện tích thiết kế. ... Read More »