THIẾT KẾ NỘI THẤT SHOWROOM COCA COLA

Thiết kế nội thất showroom

Công trình : Thiết kế nội thất Showroom Coca Cola
Mô tả công trình : Thiết kế nội thất phòng trưng bày lịch sử Coca Cola, Coca Cola với văn hóa Việt Nam
Chủ đầu tư : Coca Cola Viet Nma
Thiết kế : KTS Phan Yên
Địa điểm: Thủ Đức – TP.HCM
Diện tích xây dựng : 12×15 m2
Qui Mô : Phòng trưng bày
Màu sắc, phong cách, vật liệu : Màu đỏ của CocaCola, meka và kính màu nội thất.

Thiết kế nội thất Showroom Coca Cola

Thiết kế nội thất Showroom Coca Cola

Thiết kế nội thất Showroom Coca Cola

Thiết kế nội thất Showroom Coca Cola

Thiết kế nội thất Showroom Coca Cola

Thiết kế nội thất Showroom Coca Cola