Đơn giá thi công phần thô và nhân công hoàn thiện 2018 – APdesign.vn

Đơn giá thi công phần thô và nhân công hoàn thiện

I. BÁO GIÁ THI CÔNG NHÀ Ở

A. ĐƠN GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN :

Ghi chú :
* Công trình nằm trong hẻm nhỏ, chợ : Cộng thêm 5% – 10% giá trị HĐ (Khảo sát cụ thế).
* Công trình có mặt tiền rộng hơn 5m : Cộng thêm 100,000 VNĐ/m2 vào đơn giá.
* Công trình có 2 mặt tiền trở lên        : Cộng thêm % giá trị HĐ, tùy theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật cụ thể.
B. BẢNG TÍNH DIỆN TÍCH THI CÔNG:

Ghi chú :
* Với phần móng : nếu sử dụng móng cọc thì tùy theo thiết kế móng cọc mà tính chi phí cụ thể.
C. CHỦNG LOẠI VẬT TƯ SỬ DỤNG :

D. NỘI DUNG CÔNG VIỆC THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN  :

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC :

* Với thể loại công trình không phải nhà ở như: quán café, cao ốc văn phòng, trường học..v.v

Tùy theo hồ sơ thiết kế sẽ có bản dự toán chi phí thi công cụ thể.