Đơn giá thi công nhà trọn gói 2018 – APdesign

Đơn giá thi công nhà trọn gói 2018

I. BÁO GIÁ THI CÔNG NHÀ Ở

A. ĐƠN GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN :

Ghi chú :

* Công trình nằm trong hẻm nhỏ, chợ : Cộng thêm 5% – 10% giá trị HĐ (Khảo sát cụ thế).

* Công trình có mặt tiền rộng hơn 5m : Cộng thêm 100,000 VNĐ/m2 vào đơn giá.

* Công trình có 2 mặt tiền trở lên        : Cộng thêm % giá trị HĐ, tùy theo bản vẽ thiết kế kỹ thuật cụ thể.

B. BẢNG TÍNH DIỆN TÍCH THI CÔNG:

Ghi chú :

* Với phần móng : nếu sử dụng móng cọc thì tùy theo thiết kế móng cọc mà tính chi phí cụ thể.

C. CHỦNG LOẠI VẬT TƯ SỬ DỤNG :

D. BẢNG LIỆT KÊ CHI PHÍ HOÀN THIỆN :

* Với phần vật tư hoàn thiện APdesign sẽ liệt kê cụ toàn bộ các vật tư hoàn thiện theo hồ sơ thiết kế với đơn giá, nhãn hàng . APdesign cùng với chủ đầu tư lựa chọn vật liệu hoàn thiện phù hợp với kinh phí và chất lượng theo yêu cầu của chủ đầu tư dành cho công trình.

 

II. CÁC CÔNG TRÌNH KHÁC :

* Với thể loại công trình không phải nhà ở như  : quán café, cao ốc văn phòng, trường học..v.v

Tùy theo hồ sơ thiết kế sẽ có bản dự toán chi phí thi công cụ thể.